logo

Logo

Kongre Hakkında

DAVET

  1. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

 

Sürdürülebilir yaşam, bireyin ya da toplumun, Dünya'nın doğal kaynaklarını ve bireylerin kişisel kaynaklarını, etkin, özenli, sorumlu şekilde kullanımını içeren bir yaşam tarzını tanımlar.

Sürdürülebilirliğin yaşam biçimine dahil edilmesi, bireylerin yaptıkları  seçimlerin gıda, ürün ve enerji kullanımı üzerindeki etkisinin farkında olmaları anlamına gelir.

Bu farkındalığın artırılması ve sürdürülebilirlik alanına ilgi duyan herkesin ortak bir platformda buluşması amacı ile  Türkiye’de sürdürülebilir yaşam alanında yapılacak ilk uluslararası kongreyi gerçekleştiriyoruz.

 

  1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Kongrede, sürdürülebilir gıda sistemleri, sürdürülebilir yaşam biçimi alışkanlıkları , çevre koruma, toplumun bilinçlenmesinde yaşam boyu öğrenme gibi konular,  ulusal ve uluslararası katılımla, alanında uzman bilim insanları, konu ile ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katkıları  ile değerlendirilecektir.

Sürdürülebilir yaşam biçimine ilişkin örneklerin yer aldığı atölye çalışmaları da kongrenin etkinlikleri arasındadır.

Kongre sürecinde, katılımcıların, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerini paylaşması; farklı disiplinler arasında oluşacak işbirliği ile yeni çalışma alanlarının ve projelerin oluşmasına  katkı sağlayacaktır.

 

Kongrenin ana konu başlıkları; Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde sağlık, beslenme, gıda bilimleri, fiziksel aktivite, eğitim, tarım, insani yardım ve güzel sanatlardır. 

Kongre konuları,  hekim, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire gibi tüm sağlık çalışanları ile  gıda mühendisleri, veterinerler, ziraat mühendisleri, gıda üreticileri, çevre ve enerji alanında çalışanlar, eğitimciler, sanatçılar ve tüm tüketiciler ile ilgilidir. 

 

Katılımınız ve desteğiniz, ülkemizde ve uluslararası arenada sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın, araştırmaların, projelerin ve işbirliklerinin gelişiminde eşsiz bir değer yaratacaktır. 

Saygılarımla,  

 

Organizasyon komitesi adına

Prof. Dr. Emine Aksoydan