Bilimsel İçerik

KONU BAŞLIKLARI

- Sağlığın korunması ve sürdürülebilirlik

- Sürdürülebilir gıda

- Sürdürülebilir beslenme

- Biyoçeşitlilik

- Tarımda sürdürülebilirlik

- Geri dönüşüm

- Coğrafi işaretleme

- Yaşam boyu öğrenme

- Fiziksel aktivite ve sürdürülebilirlik

- İnsani yardım ve sürdürülebilirlik

- Güzel sanatlar