Bildiriler

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI


Bildiri özetleri e-mail yolu ile TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak suyakon2019@ftskongre.org adresine gönderilmelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bildiri sahipleri bildirilerini mail olarak gönderirken sunum biçimini sözel ya da poster olarak belirtmelidir. 

Kongremiz Akademik Yükseltme ve Teşvik Kriterleri’ne uygundur. 

En az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacının katılacağı kongre ilgili yönetmeliklere göre “uluslararası” niteliğe sahiptir. Kongrede sunulan bildiriler kongre bitiminden sonra elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanacaktır. 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 01 Şubat 2019
Bildiri Kabul - Red Tarihi: 04 Şubat 2019

Tam Metin Son Gönderim Tarihi : 31 Mart 2019YAZIM KURALLARI
» Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
» Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
» Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
» İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
» Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
» Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
» Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 

BİLDİRİ ÖZETİ ÖRNEĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

TAM METİN BİLDİRİ ÖRNEĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Poster Hazırlama Kuralları