Kongreye Davet

    1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi 15-16 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.Kongrede, sürdürülebilir gıda sistemleri, sürdürülebilir yaşam biçimi alışkanlıkları , çevre koruma, toplumun bilinçlenmesinde yaşam boyu öğrenme gibi konular, ulusal ve uluslararası katılımla, alanında uzman bilim insanları, konu ile ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katkıları ile değerlendirilecektir.Sürdürülebilir yaşam biçimine ilişkin örneklerin yer aldığı atölye çalışmaları da kongrenin etkinlikleri arasındadır.
    Kongre sürecinde, katılımcıların, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerini paylaşması; farklı disiplinler arasında oluşacak işbirliği ile yeni çalışma alanlarının ve projelerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

    Kongrenin ana konu başlıkları; Sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde sağlık, beslenme, tarım, gıda bilimleri, fiziksel aktivite, eğitim, tarım ve güzel sanatlardır.

   Kongre konuları, hekim, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire gibi tüm sağlık çalışanları ile gıda mühendisleri, veterinerler, ziraat mühendisleri, gıda üreticileri, çevre ve enerji alanında çalışanlar, eğitimciler, sanatçılar ve tüm tüketiciler ile ilgilidir.

    Kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir. Kongre kapsamında sözel ve poster bildiri sunumları olacaktır. Sunumlar, İngilizce ve Türkçe olarak yapılabilecektir.

Kongre Başkanı
Prof. Emine Aksoydan

-

-

ANA KONULAR

- Sağlığın korunması ve sürdürülebilirlik
- Sürdürülebilir gıda

- Sürdürülebilir beslenme
- Biyoçeşitlilik

- Tarımda sürdürülebilirlik
- Yaşam boyu öğrenme

- Sporda Sürdürülebilirlik
- İnsani Yardımda Sürdürülebilirlik